Danieliaus 5:30

Danieliaus 5:30 LBD-EKU

Tą pačią naktį chaldėjų karalius Belšacaras buvo nužudytas.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share