Danieliaus 4:26

Danieliaus 4:26 LBD-EKU

Praėjus dvylikai mėnesių, vaikščiodamas ant karališkųjų rūmų stogo Babilone
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share