Danieliaus 11:9

Danieliaus 11:9 LBD-EKU

Pastarasis užpuls pietų karaliaus šalį, bet sugrįš į savo kraštą.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Danieliaus 11:9