Danieliaus 11:23

Danieliaus 11:23 LBD-EKU

Sudaręs sąjungą, jis elgsis klastingai ir su sauja sekėjų paims valdžią.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Danieliaus 11:23