Patarlės 23:11

Patarlės 23:11 LBD-EKU

nes jų Atpirkėjas galingas, jis apgins jų bylą prieš tave.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share