Patarlių 21:4

Patarlių 21:4 LBD-EKU

Išpuikusios akys ir išdidi širdis – nedorėlių žibintas; tai nuodėmė.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Patarlių 21:4