Skaičių 7:48

Skaičių 7:48 LBD-EKU

Septintą dieną – Efraimo giminės vadas Amihudo sūnus Elišama.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Skaičių 7:48