Skaičių 35:19

Skaičių 35:19 LBD-EKU

Jį sutikęs keršytojas už kraują nubaus žmogžudį mirtimi.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share