Skaičių 24:20

Skaičių 24:20 LBD-EKU

Išvydęs Amaleką, ėmė pranašauti, sakydamas: „Amalekas – tautų pirmasis, bet jo likimas – amžina pražūtis“.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share