Kunigų 14:38

Kunigų 14:38 LBD-EKU

kunigas turi išeiti pro namų duris ir uždaryti namus septynioms dienoms.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share