Teisėjų 2:5

Teisėjų 2:5 LBD-EKU

Užtat tą vietą jie pavadino Bochimais ir atnašavo ten VIEŠPAČIUI aukas.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share