Ozėjo 4:11

Ozėjo 4:11 LBD-EKU

kekšystei. Vynas, senas ir jaunas – atima protą.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ozėjo 4:11