Pradžios 11:28

Pradžios 11:28 LBD-EKU

Haranas mirė gimtajame krašte – chaldėjų Ūre anksčiau už savo tėvą Terachą.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share