Išėjimo 5:6

Išėjimo 5:6 LBD-EKU

Tą pačią dieną faraonas įsakė žmonių prievaizdams ir apskaitininkams
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share