Pakartoto Įstatymo 14:18

Pakartoto Įstatymo 14:18 LBD-EKU

gandras, įvairių rūšių garniai, kukutis ir šikšnosparnis.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share