Danieliaus 8:23

Danieliaus 8:23 LBD-EKU

Jų valdymo pabaigoje, kai nusidėjėliai bus pripildę savo nedorybės saiką, iškils įžūlus karalius, gudrus ir suktas.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Danieliaus 8:23