Danieliaus 5:28

Danieliaus 5:28 LBD-EKU

‘PERES’ – tavo karalystė padalyta ir atiduota medams ir persams“.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share