2 Samuelio 23:37

2 Samuelio 23:37 LBD-EKU

Celekas Amonitas, Cerujos sūnaus Joabo ginklanešys Nachrajas Beerotietis
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 2 Samuelio 23:37