2 Karalių 4:33

2 Karalių 4:33 LBD-EKU

Įėjęs uždarė duris ir palikęs abu už durų meldėsi VIEŠPAČIUI.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share