2 Karalių 21:25

2 Karalių 21:25 LBD-EKU

O kiti Amono darbai – ką jis darė – argi nėra aprašyti Judo karalių metraščiuose?
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 2 Karalių 21:25