2 Karalių 21:20

2 Karalių 21:20 LBD-EKU

Jis darė, kas nedora VIEŠPATIES akyse, kaip buvo daręs jo tėvas Manasas.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 2 Karalių 21:20