2 Karalių 10:26

2 Karalių 10:26 LBD-EKU

išnešę Baalo šventyklos šventąjį stulpą, sudegino jį.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share