2 Karalių 10:12

2 Karalių 10:12 LBD-EKU

Tada jis leidosi kelionėn į Samariją. Pakeliui prie Bet Eked ha Roimų
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share