2 Korintiečiams 10:17

2 Korintiečiams 10:17 LBD-EKU

Kas nori girtis, tesigiria Viešpačiu!
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

2 Korintiečiams 10:17

Share