2 Metraščių 12:14

2 Metraščių 12:14 LBD-EKU

Jis darė, kas nedora, nes širdimi neieškojo VIEŠPATIES.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 2 Metraščių 12:14