2 Karalių 15:3

2 Karalių 15:3 LBD-EKU

Jis darė, kas dora VIEŠPATIES akyse, kaip buvo daręs jo tėvas Amacijas.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 2 Karalių 15:3