2 Korintiečiams 11:5

2 Korintiečiams 11:5 LBD-EKU

Bet aš manau nesąs prastesnis už anuos „antapaštalius“.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 2 Korintiečiams 11:5