2 Metraščių 21:8

2 Metraščių 21:8 LBD-EKU

Jam valdant, Edomas sukilo prieš Judo valdžią ir pasiskyrė savo karalių.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 2 Metraščių 21:8