1 Karalių 8:3

1 Karalių 8:3 LBD-EKU

Susirinkus visiems Izraelio seniūnams, kunigai pakėlė ir nešė Skrynią.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share