1 Karalių 7:19

1 Karalių 7:19 LBD-EKU

Antgaliai ant prieangio stulpų buvo lelijos pavidalo, keturių uolekčių aukščio
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1 Karalių 7:19