1 Karalių 4:4

1 Karalių 4:4 LBD-EKU

Jehojados sūnus Benajas vadovavo kariuomenei, Cadokas ir Abjataras – kunigai
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share