1 Karalių 4:2

1 Karalių 4:2 LBD-EKU

Jo aukštieji pareigūnai buvo šie: kunigo Cadoko sūnus Azarijas – kunigas
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share