1 Karalių 4:18

1 Karalių 4:18 LBD-EKU

Elos sūnus Šimis Benjamino giminėje
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share