1 Karalių 4:10

1 Karalių 4:10 LBD-EKU

Ben Hesedas Arubotuose (jis valdė Sochoją ir visą Hefero sritį)
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share