1 Karalių 16:32

1 Karalių 16:32 LBD-EKU

Baalui jis padirbo aukurą Baalo šventykloje, kurią buvo pastatęs Samarijoje.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share