1 Karalių 15:21

1 Karalių 15:21 LBD-EKU

Išgirdęs apie tai, Baša nustojo tvirtinęs Ramą ir pasiliko Tircoje.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1 Karalių 15:21