1 Karalių 15:11

1 Karalių 15:11 LBD-EKU

Asa darė, kas dora VIEŠPATIES akyse, kaip jo tėvas Dovydas buvo daręs.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1 Karalių 15:11