1 Karalių 13:27

1 Karalių 13:27 LBD-EKU

Savo sūnums pranašas tarė: „Pabalnokite man asilą“. Pabalnojus asilą
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share