1 Karalių 1:49

1 Karalių 1:49 LBD-EKU

Nusigandę visi Adonijo svečiai pakilo, ir kiekvienas nuėjo savo keliu.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share