1 Korintiečiams 4:11

1 Korintiečiams 4:11 LBD-EKU

Iki šios valandos badaujame ir trokštame, esame nuogi ir mušami, esame be pastogės
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share