1 Metraščių 9:20

1 Metraščių 9:20 LBD-EKU

Seniau Eleazaro sūnus Finehasas buvo jų vadas – tebūna su juo VIEŠPATS!
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1 Metraščių 9:20