1 Metraščių 6:12

1 Metraščių 6:12 LBD-EKU

šio sūnus Eliabas, šio sūnus Jerohamas, šio sūnus Elkana.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share