1 Metraščių 3:12

1 Metraščių 3:12 LBD-EKU

šio sūnus Amacijas, šio sūnus Azarija, šio sūnus Jotamas
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share