1 Metraščių 24:21

1 Metraščių 24:21 LBD-EKU

Iš Rehabijo – Rehabijo sūnus Išija, vadas.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share