1 Metraščių 12:30

1 Metraščių 12:30 LBD-EKU

Iš Benjamino žmonių, Sauliaus giminių – trys tūkstančiai, kurių daugumas iki šiol buvo likę ištikimi Sauliaus namams.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1 Metraščių 12:30