1 Metraščių 1:6

1 Metraščių 1:6 LBD-EKU

Gomero palikuonys: Aškenazas, Difatas ir Togarma.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1 Metraščių 1:6