1 Karalių 5:4

1 Karalių 5:4 LBD-EKU

Mat jis valdė visą sritį į vakarus nuo Eufrato, visus karalius į vakarus nuo Eufrato, nuo Tifsacho iki Gazos ir taikiai sugyveno su visais aplinkiniais kaimynais.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share