1 Karalių 5:10

1 Karalių 5:10 LBD-EKU

Saliamono išmintis viršijo visų rytiečių ir viso Egipto išmintį.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share