1 Metraščių 7:27

1 Metraščių 7:27 LBD-EKU

šio sūnus – Nūnas, šio sūnus – Jozuė.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1 Metraščių 7:27