1 Metraščių 27:21

1 Metraščių 27:21 LBD-EKU

pusės Manaso giminės Gileade – Zacharijo sūnus Idojas, Benjamino – Abnero sūnus Jaasielis
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share